Entries from 2018-03-06 to 1 day

Cách Chăm Sóc Sức Khỏe Khi Thai Nhi 4 Tuần Tuổi Như Thế Nào

Thai nhi 4 tuần tuổi như thế nào chính là thời gian phôi thai nhi lớn lên cực kỳ nhanh chóng. Tim với hệ tuần hoàn của bé được bắt đầu được xuất hiện. Tuy vậy, trẻ sẽ lớn bằng hạt mè hoặc con nòng nọc bé. Tăng trưởng thai nhi 4 tuần tuổi n…