Entries from 2018-03-29 to 1 day

Bà Bầu Nên Ăn Gì Khi Thai Nhi 40 Tuần Tuổi

Thai nhi 40 tuần tuổi chính là thời kỳ bé yêu chắc chắn đủ điều kiện để ra đời bên ngoài. Nhưng, nếu như cục cung không chuẩn bị để chui ra, trẻ nhỏ có khả năng nằm trong bụng mẹ thêm 1 - 2 tuần tiếp theo. Sự phát triển của thai nhi 40 tuầ…