Entries from 2018-01-25 to 1 day

Trọng Lượng Thai Nhi 2 Tuần Tuổi Bao Nhiêu Là Bình Thường

Thai nhi 2 tuần tuổi các bà mẹ phải tham khảo rằng thai kỳ làm tổ, phôi thai đang đi đến dần vào trong tử cung rồi kiếm một chỗ thích hợp để thụ tinh khoảng 38 tuần tới. Trẻ của các mẹ lúc đó bé như một quả cầu kích thước tí hon, nhưng cơ …